Sort By:  

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Hưng Yên

Cho Thuê
3.0 /m2/tháng - Kho Xưởng

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Hưng Yên Nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp, bao gồm 2 xưởng (5,000m2, 2000m2) có thể thuê lẻ từng…

More Details
5000 M2, 2,000M2
  • viTiếng Việt