Sort By:  

Khu Công Nghiệp Vsip Hải Dương

Bán/Chuyển Nhượng
Giá: Thỏa Thuận - Đất KCN

I,Tổng quan chung về Khu công nghiệp VSIP tỉnh Hải Dương -Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương…

More Details
10,000 M2- 50,000 M2

Khu Công Nghiệp Phú Hà – Phú Thọ

Bán/Chuyển Nhượng
Giá: Thỏa Thuận - Đất KCN

Khu công nghiệp có giá thuê cạnh tranh và lực lượng lao động dồi dào Thời han dự án: 2014-2064   I,Tổng quan chung về…

More Details
10,000 M2- 50,000 M2