Home

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong
Cho Thuê
3.8$ /m2/tháng - Kho Xưởng

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong Xưởng 2,300m2 (rộng 35m, dài 70m), văn phòng 200m2, xây mới, 4.2$/m2 Xưởng 3,500m2 (rộng 40m,…

2300 M2, 3,360M2, 4,480 M2
Loading...

Mẫu Biểu

error: Content is protected !!