Home

Cho Thuê Nhà Xưởng Hà Nam – KCN Châu Sơn

Cho Thuê
3.3$ /m2/tháng - Kho Xưởng

Cho Thuê Nhà Xưởng Hà Nam – KCN Châu Sơn Tổng diện tích nhà xưởng: 9.996,8 m2 (03 Nhà xưởng), có thể cắt nhỏ từ…

1000 M2 -10,000M2
Loading...

Mẫu Biểu