Cho Thuê Nhà Xưởng, Nhà Kho Đại Đồng – Bắc Ninh

Cho Thuê Nhà Xưởng, Nhà Kho Đại Đồng – Bắc Ninh
Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Đã Giao Dịch 2.9$ /m2/tháng - Kho Xưởng
1000 M2 2016 Year Built

Cho Thuê Nhà Xưởng, Nhà Kho Đại Đồng – Bắc Ninh

Nhà xưởng tiêu chuẩn, điện tích 1,000m2, năm trong khuôn viên 5,000m2, xưởng tiêu chuẩn, hiện đã có trạm điện còn 200kva, hệ thống nước sach, đường giao thông thuận tiện, xe container có thể vạo tận xương. Nhà xưởng phù hợp làm kho, xưởng sản xuất tất cả các ngành nghề.

Cho Thuê Kho Xưởng Khu Công Nghiệp Đại Đồng
Cho Thuê Kho Tiêu Chuẩn Tại Từ Sơn Bắc Ninh
Bản Đồ (Google Maps)