Sort By:  

AURORA TEXTILE INDUSTRIAL ZONE – NAM DINH

‑ Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.  ‑ Chính Phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Thông tư 111/2015/NĐ-CP.  ‑ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới như trên được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.
For Sale
56.0$ /Sqm - Land

Industry reception: High-tech industries, information technology, electronics, refrigeration, precision mechanics, optics, manufacture of molds … Allowed receiving risk trades average…

10,000 Sqm to 100,000 Sqm

Warehouse/Workshop for lease in Hai Phong Province

workshop for lease in hai phong
For Lease/Rent, For Sale
5.0$ /Sq. M/Month - Factory/Warehouse, Land

Warehouse/Workshop for lease in Hai Phong Province Warehouse/Factory/Workshop for rent in DEPPC Industrial Park – Hai Phong Province, area 1350sqm, 2700sqm,…

1350 sqm, 2700sqm, 4350sqm, and 5400sqm