Home

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Hưng Yên

Cho Thuê
3.0$ /m2/tháng - Kho Xưởng

Cho Thuê Nhà Xưởng tại Hưng Yên Nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp, bao gồm 3 xưởng (5,000m2, 2000m2 và 8,000m2) hiện tại đã…

5000 M2, 2,000M2

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong
Cho Thuê
3.0$ /m2/tháng - Kho Xưởng

Cho Thuê Nhà Xưởng Khu Công Nghiệp Yên Phong Nhà xưởng diện tích 2,800m2, 3,200m2, 4000m2, 6,200m2, tông diện tích 21,000m2, nhà xưởng mới xây…

2800 M2, 3,360M2, 4,480 M2. 6,200M2
Loading...